Femco-West Ltd.

Saint-Petersburg

34 Spalernaya St., Office 18, St.Petersburg
tel.: +7 (812) 240-29-39
fax: +7 (812) 240-29-41
email: office@femco.ru

Femco Group Ltd.

Moscow

1-st Magistralniy tupik 5A, office C-503,
Moscow, 123290
tel. +7 (499) 682-60-17
e-mail: office@femco.ru

Femco-Management Ltd.

Yuzhno-Sakhalinsk

38 Kurilskaya St.,
Yuzhno-Sakhalinsk, 693000
tel.: +7 (4242) 31-20-60 , 31-20-61
fax: +7 (4242) 31-20-62
e-mail: office@femco.ru

Femco-West Ltd branch

Murmansk

Office 1004, Lenin ave, 82,
Murmansk, Russian Federation, 183038
tel: +7 (8152) 777-046
fax: +7 (8152) 777-046
e-mail: murmansk@femco.ru

Femco Vietnam

Vung Tau

Vung Tau, Vietnam
tel: +84 64 351-51-06
fax: +84 64 351-51-07
e-mail: vietnam@femco.ru